*Orgone Energy

Vorige Artikel 8 van 8

"THE EYES ARE USELESS

IF THE MIND IS BLIND!" 


 

ORGONITE ENERGIE
Datum: maandag - 14 januari 2019

Voorwoord:
Voordat je alle informatie hieronder gaat lezen wil ik even iets kwijt. Wat ik schrijf bestaat uit een stuk persoonlijke beleving, uren onderzoek naar bepaalde onderwerpen die wetenschappelijk onderzocht zijn en zaken waar ik in geloof. Het is mijn beleving naar de waarheid. Laat duidelijk zijn dat de informatie zeker niet bedoeld is om een ander op te leggen.

In Amerikaanse termen vallen deze onderwerpen onder complot-theoriën (conspiracy theory). De onderwerpen worden helaas niet via de reguliere media gedeeld met de bevolking, omdat er waarheid achter zit. Het is een zeer complex geheel om je in te verdiepen, maar buitengewoon interessant. Ik licht hier een tipje van de sluier en laat expres een aantal zaken weg (te veel info in 1x). Ik hoop dat je het een prettig stuk vindt om te lezen en doe dat vooral met een OPEN MIND! Vanuit jouw intuïtie zal de waarheid de weg vinden.......

Inleiding:
Sinds januari 2018 ben ik bewuster gaan leven. De aanleiding daarvan was mijn beslissing om na meer dan 25 jaar aan de slag te gaan met een probleem uit mijn verleden. Een heftige en confronterende periode brak aan. Mijn leven en dat van sommige naasten is drastisch veranderd en zal nooit meer hetzelfde zijn. Ik heb afgelopen jaar 3 verschillende soorten therapie gevolgd en ik vind het een aanrader voor iedereen die een traumatische ervaring heeft moeten doormaken. Ondanks het verdriet heb ik er geen seconde spijt van gehad. Ik voel mij eindelijk bevrijd. Dit was het laatste wat ik nog met mijzelf op te lossen had om issue-free aan mijn volgende hoofdstuk in mijn Leven te kunnen beginnen. 

BEWUSTWORDING
Na een ingrijpende levensverandering ben je niet veranderd, je komt dichter bij je ware zelf. Zie het als een ui waarvan je de lagen afpelt en uiteindelijk de kern bereikt. Wat wel veranderd is, is dat ik tegenwoordig mijzelf de vraag stel: Wat wilt 't Leven dat ik hieruit leer? Door de spirituele bewustwording ben ik dieper gaan inzoomen op mijn Leven. Het is al eens eerder gebeurt, toen ik 23 jaar oud was en mijn verloofde verongelukte. Destijds had ik geen gelijkgestemden om mij heen waar ik alles mee kon bespreken. Ik hield mij bezig met materie waar leeftijdsgenoten zich niet mee bezig hielden. Ik was bang om voor gek verklaart te worden. Ik heb toen Solo een begin gemaakt en de eerste bewuste stappen gezet op 'mijn Zielsreis', ook wel 'je Levenspad' genoemd.

Een grote groep van de bevolking houdt zich liever niet met ingewikkelde diepere levensbeschouwingen bezig, omdat het: 
1. eerlijk naar jezelf durven kijken vereist. En dat is buiten mensen hun comfortzone;
2. mogelijk onderwerpen en vragen naar voren haalt die in conflict raken met wat ze vanaf jonge leeftijd geleerd hebben.


De samenleving is grotendeels perfect geïndoctrineerd: "In controle Leven is de norm en alles wat daar buiten valt wordt als zweverig of raar bestempeld"

De grote 2018-vragen aan mezelf:
1. Waarom ben ik hier?
2. Wat is mijn individueel doel van mijn bestaan? 

3. En wat is mijn maatschappelijke (collectieve) rol?"

Ondertussen heb ik er mijn lifestyle van gemaakt. Alles is met elkaar verbonden (connect the dots in positieve zin). Dat het een Lifestyle is geworden was onvermijdelijk. En gelukkig zie ik in het afgelopen jaar (2018) ook veranderingen om mij heen: mensen ontwaken, mensen worden wakker! He he, eindelijk meer gelijkgestemden.

Al sinds ik klein ben heb ik het gevoel dat ik anders ben dan de mensen die om mij heen leven. Daar bedoel ik niet mee dat ik mijzelf bijzonder vind, maar meer het gevoel nergens tussen te passen. Een creatieve loner met een groot sociaal netwerk aan familie; vrienden en kennissen. Maar zich toch merendeels alleen voelt. Ik ben benieuwd of jij wel eens stil gestaan heb bij de onderstaande vragen? 
 
1. Uit welke materie bestaat de mens?
2. Halen wij echt het beste uit onszelf of zijn wij fysiek en mentaal instaat veel meer te kunnen?
3. Wat voor soort voeding horen wij daadwerkelijk te eten? 
4. Hoe horen we met ons zelf; de medemens; dieren; en de natuur om te gaan?
5. Waarom bestaat 'geloof' en hoe zouden we het verhaal over God & Jezus moeten interpreteren? Is het heilige boek eerder een 'schatkaart' met verborgen geheimen, dan het letterlijk op te volgen wat erin staat zoals velen doen?
5. Wat of wie houdt ons onder 'controle'? Wie of wat regeert daadwerkelijk onze maatschappij? En waarom accepteren wij dat?


Mijn zelfstudie (self-education = selflove) naar antwoorden heeft een heel jaar geduurd (en is zeker niet afgelopen, selflove is an ongoing proces) en heeft mij veel wijsheid gebracht. Alleen al de gegeven wijsheden maakt dat ik mij bevestig voel in de keuze die ik begin van dit jaar gemaakt heb! Ik ben zo dankbaar & zelfs blij met waar ik op het moment sta.    

EMF - Electro Magnetische Stralingen (Frequenties)
We leven in een wereld vol electronica. En dat is met de tijd meer geworden. Elke dag worden wij blootgesteld aan EMF (niet met het oog waarneembare negatieve stralingen oftewel golven, frequenties). Het dagelijks gebruik van mobiele telefoons, iPads, laptops & computers is een onderdeel geworden van ons bestaan. Allemaal verbonden met wifi, elektriciteitsmasten, zendmasten of vanuit een directe verbinding thuis. Inmiddels zitten we op de 4G verbinding en staat 5G (wetenschappelijk: 5G zuurstof onttrekt uit de lucht) om de hoek klaar om in gebruik genomen te worden. Een kleine 2 jaar geleden is bij iedereen de 'slimme meter' geïnstalleerd t.b.v. het energieverbruik.

In Den Haag is onlangs 1 week een 5G test gedaan. Helaas hebben >265 spreeuwen dat niet overleefd! 


ORGANISMEN & ZUURSTOF - NEGATIEVE & POSITIEVE IONEN
Ik mag hopen dat de opsomming alarmbellen doen laten rinkelen? Zo niet, dan hebben de negatieve stralingen hun werking goed gedaan! Sorry een beetje sarcastisch, moet kunnen, toch....hihihi. De stralingen hebben door de mobiele telefoons aan het hoofd te houden invloed op onze hersenen. Je hoeft niet gestudeerd te hebben om aan te voelen dat deze onnatuurlijke vorm van stralingen niet gezond zijn en op den duur een gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid. Mocht je daar vraagtekens bij plaatsen: wil ik je vragen de onderstaande video te bekijken. Leendert Vriens legt duidelijk & uitgebreid uit wat alle stralingen doen.

Zijn stralingen schadelijk? Bron: Leendert Vriens

ZUURSTOF KWALITEIT - IONEN - FUNCTIE
Alles wat is, bestaat uit Energie oftewel Licht. Wij mensen hebben bijvoorbeeld een bio-electronisch geladen lichaam (alle organismen). Organismen blijven in leven door het verbruik van meerdere primaire behoeften. Een daarvan is het inademen van zuurstof en van essentieel belang voor het hele lichaam. Ons bloed neemt zuurstof op en pomp het via het hart door het lichaam. Zuurstof bestaat uit moleculen die zuurstofionen bevatten, zowel negatieve als positieve ionen. Zuurstof is alleen biologisch actief als het ook negatieve ionen bevat. Denk aan de lucht in de bergen of op zee. De lucht is op die plekken van betere kwaliteit dan midden in de drukke stad. 

Ionen streven gelukkig altijd naar een 'neutrale stand' waarin zij hun functie kunnen inzetten. Als moleculen actief geladen zijn (negatieve ionen bevatten) hechten zich bijvoorbeeld aan bacteriën en ziektekiemen en maken deze onschadelijk door een elektrische oplading. Negatieve zuurstofionen beschermen tegen negatieve stralingen door ze te neutraliseren!

Daarnaast zijn ze belangrijk voor de stofwisseling. Met behulp van zuurstof verbrandt het lichaam voedingsbestanddelen zoals vet, koolhydraten, eiwitten tot kooldioxide en water. Geïoniseerde lucht bevordert de concentratie zuurstof in het bloed. Waardoor afzonderlijke organen beter functioneren. En jouw lichaam gezond blijft. Geen wonder dat, naast slechte voeding, de bevolking meer en meer obesitas wordt als we ons allemaal omringen met elektrische apparaten. 

Belangrijke informatie voor het verder lezen over ionen - lees goed wat er staat: 
"Elektrische apparaten bestaan uit electrische & magnetische velden (samenwerkend). Ze geven positieve ionen af, maar worden negatieve stralingen genoemd".

ZUURSTOFIONEN - WEERSTAND - KLACHTEN
Een te kort aan negatieve zuurstofionen veroorzaakt: depressie, vermoeidheid, slechte nachtrust, nervositeit en een verlaagde psychische & fysieke weerstand.
De afgelopen tijd hoor ik regelmatig: "Ik voel mij niet zo lekker....ik denk dat ik ziek word". Klachten bestaande uit 'je grieperig voelen' gaan gepaard met hoofdpijn, oorsuizingen & piepen, droge keel, verstopte neus, vermoeidheid & slaapproblemen. De klachten komen je waarschijnlijk bekend voor.

CHEMTRAILS
Op mijn pad naar geestelijke bewustwording stuitte ik door mijn vriendin Bianca op Chemtrails. Dit zijn witte rookstroken in de lucht (niet te verwarren met Contrails, deze zijn kort zichtbaar en verdwijnen). Chemtrails zien er na 10 minuten uit als (onnatuurlijke gevormde) wolken en schermen ons af van zonlicht. Chemtrails bestaan uit chemicaliën die doormiddel van een vliegtuig over land gesprayd worden. Kijk dus voortaan wat meer omhoog ipv naar beneden op je mobiele telefoon......

Het doel van het sprayen is schokkend:
1. de atmosfeer te beïnvloeden en op deze manier ons zonlicht te blokken (ivm de angst voor een nieuw tijdperk 'New Age' ook wel Ascensie genoemd;
2. de bevolking langzaam ziek te maken om de populatie klein te houden (via luchtwegen, ons drinkwater klik op de link om te zien hoe jij gezuivert water kan consumeren & voeding tbv een voor 't volk verborgen gehouden Agenda);
3. de geestelijke ontwikkeling van mensen te remmen (dat men niet in staat is het geestelijke bewustwordingsniveau te bereiken middels 2 belangrijke organen in onze hersenen: de Pineal Gland & de Pituitary Gland, zoals bedoeld is voor de Mensheid. Uit angst dat de bevolking een eigen wil krijgt en tot veel meer in staat is dan we nu denken te kunnen).

SCHADELIJKE BESTANDSDELEN
Er word sinds de jaren 90 gesprayd over de VS, Canada en Europa, evenals in alle door het Westen beïnvloede landen. Helaas is het maatschappelijk bewustzijn (of interesse) over chemtrails niet groot.

De chemtrails bevatten oa. zware metalen zoals barium, aluminium, cadmium, titanium, virussen, bacteriën, schimmels, mycoplasma's, polymere vezels, calciumchloride (CAC12), zilveriodide en ethyleendibromide (EDP = pesticide is verboden omdat het kankerverwekkend is). Een aantal hebben een bewustzijnsremmend effect op onze hersenen. Ondanks deze procedure niet algemeen bekend is vraagt de bevolking zich WEL af waarom er zoveel kanker voorkomt in alle leeftijden! Maar neemt uitleg voor zoete koek aan. Dat vind ik opmerkelijk!

WAAROM WORDT ER GESPRAYD & DOOR WIE?
Een tegenargument van 'het doel van de chemtrails' gaat gepaard met het onbegrip/conflict over het concept:
"Waarom zouden 'ZE' dat doen? Dan worden ze toch zelf ook ziek? Het klinkt niet logisch!" dus zal het NIET WAAR zijn.  
Daarom is zelfstudie in je leven van groot belang! Dit zal je namelijk nooit op school leren. Waarom niet? Het antwoord op de bovenste vraag is heel simpel: 'ZIJ' bezitten het tegengif van alle mens-gemaakte-virussen'. Zij bezitten informatie over allerlei beschermingsmethodes die buiten de zogenaamd reguliere geneeskunde vallen, omdat zij een dubbele agenda hebben.......

Daarom proberen ze onze ontwikkeling tegen te houden. Waarom denk je dat natuurlijke geneesmiddelen niet als volwaardig worden bestempeld of meegenomen worden in de vergoeding van de maatschappelijke zorg? OMDAT ZE DAADWERKELIJK HELPEN! Anders gaat niemand meer naar de huisarts, apotheek of ziekenhuis. 
 

"Alles wat MOEDER AARDE ons schenkt biedt oplossingen voor onze gezondheidsproblemen!" 


Zie de farmaceutische industrie als een groot bedrijf waar biljarden in omgaan. Het is een serieus goed lopende business! De bovenste laag van de groep mensen die verbonden zijn met deze sector zijn de 'ELITE'. De Elites (aka the Royal Bloodlines) proberen controle te krijgen over de wereldbevolking en willen deze terugdringen naar 500 miljoen mensen wereldwijd om een Nieuwe Wereld Order te starten (NWO wordt al vele keren genoemd in politieke interviews door presidenten de afgelopen jaren). In hun Agenda21 is Depopulation & Solutions (het grotendeels uitroeien van de bevolking) opgenomen om 'het hogere plan' uit te kunnen voeren (google voor meer informatie hierover: rules of the Georgia Guide Stones (een soort van 10 geboden van de Free Masons - Vrijmuiterij), het staat letterlijk & publiekelijk op de stenen geschreven).

De Elites hebben in Canada, Amerika en Europa in elke sector mensen zitten die meewerken aan dit hogere doel en "bieden" (geen keuze mogelijk) ze daarvoor bekendheid en geld aan: media nieuws, de muziek industrie, in de politiek, sport, leger, politie, rechtsysteem, farma industrie enz enz. Ook hebben zij controle over aspecten zoals het weer, rampen, kinderontvoering in grote getallen en dus ook echt controle over bekende personen (MK-Ultra & Chipping) etc. De Elites bezitten de nationale banken, waar wij ons geld aan geven en worden rijker en rijker. Waarom denk je dat het schoolsysteem geen les geven in omgaan met geld? Een vak wat boven aan de lijst had moeten staan! Nee, de enige groep die daaronder lijdt is de van 9 tot 17:00 uur hardwerkende belasting betalende bevolking die zij middels geld in hun macht weten te houden. 'Everybody needs money to pay the bills!'

ORGONITE ENERGIE TRANSFORMATOR
Orgone energie is ontdekt door Dhr. Wilhelm Reich (1897-1957). Hij wilde Levensenergie (prana, chi, ki, mana) versterken door het te bundelen. Hij kon doormiddel van lagen fiberglas (organisch) en staalwol (metaal) meten dat de combinatie van de 2 een etherische energie en bevorderlijke positieve gevoelsbegrippen opwekten en was instaat het weg te laten vloeien door water als geleider te gebruiken. Hij noemde het Deadly ORgone (DOR). Echter was hij nog niet in staat het om te zetten in positieve energie oftewel ORgone. Met deze uitvinding claimde Reich de oplossing te hebben voor kanker en geestelijke aandoeningen. De FDA arresteerde hem en hij overleed in de gevangenis. Goh, wat voor de hand liggend en opgeruimd staat netjes!

Later breidde de wetenschapper Dhr. Hans Welz het bestaande concept uit met polyester giethars vormen, gevuld met allerlei metalen en noemde de vernieuwde variant ORGONITE (met patent op het woord, zodat dit alleen gebruikt mag worden om kennis door te geven).

In 2000 introduceerde Dhr. Don Croft een krachtigere werking door bepaalde edelstenen/kristallen samen te stellen en motiveerde anderen ook Orgonites te maken. Op die manier elkaar collectief te bescherming. Chembusters, een vorm van Orgone energie, zijn bijvoorbeeld krachtig genoeg om in de tuin te plaatsen en daarbij omringende buren ook te beschermen.

Orgonites hebben een sterke werking door de vacuüm-druk die om de edelsteen ontstaat. De giethars omringt de edelsteen in vloeibare vorm en door de krimp van de giethars ontstaat er een krachtige energie bundel rondom het kristal. De giethars is organisch en dient als geleider voor de energie. Dit wordt het nulpunt-energie (ook wel flux) genoemd. Dhr. Don Croft zette het werk van Reich & Welz voort en was instaat in de vernieuwende versie DOR (Deadly ORgone) om te zetten in POR (Postive ORgone) en daarmee de leefomgeving te beschermen en op te schonen! 

Een van de oplossingen die helpt bij het tegengaan van het proces van Chemtrails zijn Orgonites. Orgonite is een in een bepaalde vorm gegoten gebruiksobject die op plekken binnen & buiten het huis geplaatst kunnen worden om de omgeving te beschermen van negatieve stralingen en chemicaliën. Bestaande uit polyester giethars (het meest voorkomende) of epoxy (duurder) waar 3 soorten bestanddelen onderdeel van uit maken:

1. edelstenen (bv: agaat, quartzen, celeniet, hematiet etc);
2. alle soorten metalen (bv: goud, zilveren, tin, koper etc);
3. en een organisch deel (bv: om goed geleidt te worden met de omgeving: de polyester/epoxy, maar ook bv: houtsnippers, pitten of zaden etc.).

Bij elkaar zorgt de samenstelling in de Orgonite ervoor dat de EMF- negatieve stralingen & chemicaliën (DOR) geneutraliseerd/getransformeerd/omgezet worden naar positieve energie (POR) door negatieve zuurstofionen.

Binnen alle gietvormen van Orgonite zijn de Piramides het meest krachtigst door de vorm. Bij de punt komt de positieve energie binnen en zakt door de Vortex (middenstuk) via de andere punten richting de omgeving. Op dezelfde manier vloeit de negatieve energie vanuit de punten naar binnen, omhoog door de Vortex en worden bij het verlaten in de punt omgezet.

NIET CORRECTE INFORMATIE
Orgone energy wordt door de Amerikaanse regering neergezet als radioactieve energie. Zodat er onrust en angst ontstaat onder de bevolking. Tevens proberen ze met een wetsvoorstel de Orgonite te verbieden voor het maken en verkopen. De Orgonite komt te dichtbij de STOP op de CASHFLOW van de ELITES.......

Niet correcte informatie & het achter houden van informatie over de ware status van verschillende onderwerpen is een veel voorkomende methode de bevolking klein te houden en/of chaos te creëren onderling (verdeeldheid te zaaien). Want als we druk zijn met elkaar, zijn we in ieder geval niet bezig met onze bewustwording!

Je kunt hier denken aan de volgende onderwerpen:
*dat de mens geen vleeseter is, maar een Fruitariër;
*de echte werking van natuurlijke cannabis en de rede dat het niet gelegaliseerd wordt;
*de 'platte" Aarde en de Koepel (dome) erover. Hoe is deze creatie tot stand gekomen? Dit zal "iemand" gemaakt moeten hebben........ (in staatsgebouwen kom je vaak koepels tegen.....wat voor soort schildering zie je vaak aan de binnenkant van de koepel? Wolken;
*met Outer-Worlds bedoelen ze niet de planeten in de ruimte, maar zijn andere werelden die zich als ringen om onze platte Aarde bevinden;
*het bevolkingsvaccinatieplan;
*de maanlanding. Niemand is ooit op de Maan geweest, omdat er een koepel om de Aarde heen zit waar men niet uit kan;
*de Tijd. De jaartelling en waar de kerstperiode in werkelijkheid voorstaat. Waarom denk je dat de Chinezen bijvoorbeeld hun eigen Nieuw Jaar hebben? En waarom willen ze zomer en wintertijd veranderen (het wel bekende uurtje extra of minder);
*dat er om de 2000 jaar in de Vortex (het middelste gedeelte van de Aarde) een verschuiving plaats vindt. Op 21-12-21 begint de 3e shift volgens de Georgische kalender. In numerologie is dat opgeteld 333 (de Elites zijn geobserdeerd door dit getal). Ik denk persoonlijk dat de 21 (ook weer 3) in Agenda21 daar vandaan komt. Deze natuurlijke aardverschuiving is nodig om plaats te maken voor een Nieuwe Cyclus;
*de Pineal Gland & Pituitary Gland (bevind zich achter het 3e oog en achter in het hoofd waar de aanhechting van de spieren samenkomen / the Pine oftewel 'de eikel' als symbool terug te vinden in alle oude beschavingen - Egyptenaren, Romeinen etc.) zijn één van de belangrijkste organen voor de geestelijke bewustwording van de mens (doormiddel van allerlei chemicaliën raakt deze bekalkt en remt onze bewustwording cq stopt onze groei naar de vraag waarom we bestaat).........De lijst gaat door en door en door......   

Ik zou zeggen; google alle hierboven genoemde onderwerpen zelf op Youtube (of internet). Jouw zelfonderzoek zal je doen verbazen: "WELCOME TO THE RABBIT HOLE! YOUR WOKE!"

Voor mij zijn er te veel toevalligheden (toeval bestaat niet, 'everything happends for a reason') en gelukkig valt er wetenschappelijk ook genoeg te weerleggen om het hier bovenstaande in veel gevallen aan te nemen. De Royalbloods ruimen altijd iedereen die in de weg staat netjes op en offeren rijkelijk de Mensheid daarvoor.

Ik hoop dat ik je gekieteld heb om voor jezelf te onderzoeken wat jouw waarheid is? Dat je na het lezen 'AN EYE OPENER' gevoel hebt. Dat 'Bewuster Leven' een groot aandeel is voor de mensheid. Wil je meer weten over bewustwording, maar geen dikke boeken lezen? Ik heb een aantal onderwerpen in kleine stukjes tekst omschreven. Klik hier : Live the Love  Bescherm jezelf & je naasten! Shop jouw Orgonite Transformator. Klik hier : ORGONITE
 

Multimedia

Beoordeling DAILY TASCH

© 2017 - 2021 Daily Tasch | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel